за Христос

Затова ще Му определя дял между великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изложи душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен,
и защото взе на Себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.

Слушай Исая 53:12
Исая 53:12

Препратки:

Други преводи на Исая 53:12:

Затова ще Му определя за дял великите и със силните ще дели плячка - затова, че предаде Себе Си на смърт и към престъпници беше причислен. А Той понесе греха на мнозина и ходатайства за престъпниците.
/Верен 2002/
Затова ще Му определя дял между великите
и Той ще раздели плячка със силните,
защото изложи душата Си на смърт
и към престъпници беше причислен,
и защото взе на Себе Си греховете на мнозина
и ходатайства за престъпниците.
/Библейско общество 2000/
Затова ще Му определя дял между великите,
И Той ще раздели корист със силните,
Защото изложи душата Си на смърт
И към престъпници биде причислен,
И защото взе на Себе Си греховете на мнозина
И ходатайствува за престъпниците.
/Протестантски 1940/
Затова Аз ще Му дам дял между великите, и със силните плячка ще дели, задето душата Си на смърт предаде, и към злодейци биде причислен, когато между това Той понесе върху Си греха на мнозина, и за престъпниците стана ходатай.
/Православен/
За то ще му дам дял с големите;
И със силните ще раздели корист,
Защото предаде себе си на смърт,
И с престъпници се счете;
И той взе на себе си греховете на мнозина,
И ще ходатайствува за престъпниците.
/Цариградски/
Therefore will I divide him a portion with the great, and he shall divide the spoil with the strong; because he hath poured out his soul unto death: and he was numbered with the transgressors; and he bare the sin of many, and made intercession for the transgressors.
/KJV/