за Христос

Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господня!
Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав
и смъртоносно си пробола змея?

Слушай Исая 51:9
Исая 51:9

Препратки:

Други преводи на Исая 51:9:

Събуди се, събуди се, облечи се със сила, ти, мишца ГОСПОДНА! Събуди се както в древните дни, в отдавнашните поколения! Не си ли ти, която посече Раав и прободе смъртно морското чудовище?
/Верен 2002/
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господня!
Събуди се, както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав
и смъртоносно си пробола змея?
/Библейско общество 2000/
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишца Господна!
Събуди се както в древните дни, в отдавнашните родове!
Не си ли ти, която си съсякла Раав {Т.е., Египет.}*,
И смъртно си пробола змея?
/Протестантски 1940/
Дигни се, дигни, облечи се в сила, мишце Господня! Дигни се, както в древни дни, в отдавнашни родове! Не съкруши ли ти Раава, не порази ли крокодила?
/Православен/
Събуди се, събуди се, облечи се със сила, мишцо Господня!
Стани както в древните дни, във ветхите родове!
Не си ли ти която си съсекла Раав,
И смъртно ранила ламята?
/Цариградски/
Awake, awake, put on strength, O arm of the LORD; awake, as in the ancient days, in the generations of old. Art thou not it that hath cut Rahab, and wounded the dragon?
/KJV/