за Христос

Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу,
защото небето ще изчезне като дим
и земята ще овехтее като дреха,
и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат;
но Моето спасение ще трае довека
и правдата Ми няма да се отмени.

Слушай Исая 51:6
Исая 51:6

Препратки:

Други преводи на Исая 51:6:

Повдигнете очите си към небесата и погледнете към земята долу - защото небесата ще изчезнат като дим и земята ще се разпадне като дреха и обитателите й просто така ще измрат. Но Моето спасение ще пребъде вечно и правдата Ми няма да се отмени.
/Верен 2002/
Повдигнете очите си към небето
и погледнете към земята долу,
защото небето ще изчезне като дим
и земята ще остарее като дреха,
и онези, които живеят на нея, подобно ще измрат;
но Моето спасение ще трае до века
и правдата Ми няма да се отмени.
/Библейско общество 2000/
Подигнете очите си на небето,
И погледнете на земята долу,
Защото небето ще изчезне като дим,
И земята ще овехтее като дреха,
И ония, които живеят на нея, подобно ще измрат;
Но Моето спасение ще трае до века,
И правдата Ми няма да се отмени.
/Протестантски 1940/
Подигнете очи към небесата и погледнете на земята долу: защото небесата ще изчезнат като дим, и земята ще овехтее като дреха, и жителите й също ще измрат; а Моето спасение ще пребъде вечно, и правдата Ми няма да престане.
/Православен/
Подигнете очите си на небесата,
И погледнете на земята долу;
Защото небесата ще изчезнат като дим,
И земята ще овехтее като дреха,
И които живеят на нея подобно ще умрат;
Но спасението ми ще бъде във век,
И правдата ми няма да оскудее.
/Цариградски/
Lift up your eyes to the heavens, and look upon the earth beneath: for the heavens shall vanish away like smoke, and the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner: but my salvation shall be for ever, and my righteousness shall not be abolished.
/KJV/