за Христос

Правдата Ми наближава,
спасението Ми се яви
и мишците Ми ще съдят племената;
островите ще ме чакат
и ще уповават на десницата Ми.

Слушай Исая 51:5
Исая 51:5

Препратки:

Други преводи на Исая 51:5: