за Христос

Внимавайте в Мене, народе Мой,
и Ме слушайте, народе Мой;
защото закон ще произлезе от Мен
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.

Слушай Исая 51:4
Исая 51:4

Препратки:

Други преводи на Исая 51:4:

Послушайте Ме, народе Мой, и приклонете ухо към Мен, Мое племе - защото закон ще излезе от Мен и ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
/Верен 2002/
Внимавайте в Мен, народе Мой,
и Ме слушайте, народе Мой;
защото закон ще произлезе от Мен
и Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
/Библейско общество 2000/
Внимавайте на Мене, люде Мои,
И слушайте Ме, народе Мой;
Защото закон ще излезе от Мен
И Аз ще поставя правосъдието Си за светлина на народите.
/Протестантски 1940/
Послушайте Ме, народе Мой и племе Мое, приклонете ухо към Мене! защото от Мене ще излезе закон, и Моя съд ще туря за светлина на народите.
/Православен/
Слушайте ме, люде мои,
И дайте ми слушане, народе мой;
Защото закон ще излезе от мене,
И ще поставя съда си за видело на народите.
/Цариградски/
Hearken unto me, my people; and give ear unto me, O my nation: for a law shall proceed from me, and I will make my judgment to rest for a light of the people.
/KJV/