за Христос

а си забравил Господа, Създателя си,
Който разпростря небето и основа земята,
и непрестанно всеки ден се боиш
от яростта на притеснителя,
като че се приготвяше да изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?

Слушай Исая 51:13
Исая 51:13

Препратки:

Други преводи на Исая 51:13:

а си забравил ГОСПОДА, който те е направил, който е разпрострял небесата и основал земята; и непрестанно, цял ден се страхуваш от яростта на притеснителя, когато се готви да унищожи? Къде е яростта на притеснителя?
/Верен 2002/
а си забравил Господа, Създателя си,
Който разпростря небето и основа земята,
и непрестанно всеки ден се боиш
от яростта на притеснителя,
като че се приготвяше да изтреби?
И къде е сега яростта на притеснителя?
/Библейско общество 2000/
А си забравил Господа Създателя си,
Който разпростря небето и основа земята,
И непрестанно всеки ден се боиш
От яростта на притеснителя
Като че се приготвяше да изтреби?
И где е сега яростта на притеснителя?
/Протестантски 1940/
и забравяш Господа, своя Творец, Който е прострял небесата и основал земята; и непрестанно, всеки ден се плашиш от яростта на притеснителя, като че той е готов да изтреби? Но де е яростта на притеснителя?
/Православен/
И си забравил Господа който те създаде,
Който разпростре небесата, и основа земята;
И боиш се непрестанно всеки ден
От лютостта на притеснителя,
Като че бе готов да изтреби?
И де е сега лютостта на притеснителя?
/Цариградски/
And forgettest the LORD thy maker, that hath stretched forth the heavens, and laid the foundations of the earth; and hast feared continually every day because of the fury of the oppressor, as if he were ready to destroy? and where is the fury of the oppressor?
/KJV/