за Христос

Аз, Аз съм, Който ви утешавам;
кой си ти, че се боиш от смъртен човек
и от човешки син, който ще стане като трева;

Слушай Исая 51:12
Исая 51:12

Препратки:

Други преводи на Исая 51:12: