за Христос

Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде на главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побегнат.

Слушай Исая 51:11
Исая 51:11

Препратки:

Други преводи на Исая 51:11:

Откупените на ГОСПОДА ще се върнат и ще дойдат в Сион с ликуване; вечна радост ще бъде на главата им, ще придобият веселие и радост, скръб и въздишане ще побягнат.
/Верен 2002/
Изкупените от Господа ще се върнат
и ще дойдат с възклицание в Сион;
вечно веселие ще бъде на главата им;
ще придобият радост и веселие,
а скръб и въздишане ще побегнат.
/Библейско общество 2000/
Изкупените от Господа ще се върнат
И ще дойдат с възклицание в Сион
Вечно веселие ще бъде на главата им;
Ще придобият радост и веселие,
А скръб и въздишане ще побягнат.
/Протестантски 1940/
И ще се върнат избавените от Господа и ще дойдат на Сион с пение, и вечна радост ще бъде над главата им; те ще намерят радост и веселие; скръб и въздишки ще изчезнат.
/Православен/
И изкупените Господни ще се върнат,
И ще дойдат с възклицание в Сион;
И вечно веселие ще бъде на главата им:
Радост и веселие ще придобият,
И скърбта и въздиханието ще побегнат.
/Цариградски/
Therefore the redeemed of the LORD shall return, and come with singing unto Zion; and everlasting joy shall be upon their head: they shall obtain gladness and joy; and sorrow and mourning shall flee away.
/KJV/