за Христос

Кой измежду вас се бои от Господа
и слуша гласа на Неговия слуга,
но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господне
и нека се обляга на своя Бог.

Слушай Исая 50:10
Исая 50:10

Препратки:

Други преводи на Исая 50:10:

Кой между вас се бои от ГОСПОДА и слуша гласа на Неговия служител? Който ходи в тъмнина и няма за него светлина, нека се уповава на Името на ГОСПОДА и нека се обляга на своя Бог.
/Верен 2002/
Кой между вас се бои от Господа
и слуша гласа на Неговия служител,
но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господне
и нека се обляга на своя Бог.
/Библейско общество 2000/
Кой измежду вас се бои от Господа
И слуша гласа на Неговия служител,
Но ходи в тъмнина и няма светлина?
Такъв нека уповава на името Господно,
И нека се обляга на своя Бог.
/Протестантски 1940/
Кой от вас се бои от Господа, слуша гласа на Неговия Раб? Който ходи в мрак, без светлина, да се уповава на името Господне и да се осланя на своя Бог.
/Православен/
Кой е между вас който се бои от Господа
И слуша гласа на неговия раб,
Но ходи в тъмнина, и няма за него видело?
Нека уповава на името Господне,
И нека се обляга на Бога своего.
/Цариградски/
Who is among you that feareth the LORD, that obeyeth the voice of his servant, that walketh in darkness, and hath no light? let him trust in the name of the LORD, and stay upon his God.
/KJV/