за Христос

като кажеш на вързаните: Излезте,
на онези, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата
и пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.

Слушай Исая 49:9
Исая 49:9

Препратки:

Други преводи на Исая 49:9:

да кажеш на затворниците: Излезте! - на онези, които са в мрак: Покажете се! Те ще пасат по пътищата и по всички голи височини ще бъдат пасбищата им.
/Верен 2002/
като кажеш на вързаните: Излезте,
на онези, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата
и пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.
/Библейско общество 2000/
Като кажеш на вързаните: Излезте, -
На ония, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата,
И пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.
/Протестантски 1940/
да кажеш на затворниците: излезте, и на ония, които са в тъмнина: покажете се. Край пътища ще пасат те, и по всички хълмове ще бъдат техните пасища;
/Православен/
Да говориш на узниците: Излезте, -
На онези които са в тъмнината: Открийте се.
Ще се пасат при пътищата;
И пасбищата им ще бъдат по всичките високи хълмове.
/Цариградски/
That thou mayest say to the prisoners, Go forth; to them that are in darkness, Shew yourselves. They shall feed in the ways, and their pastures shall be in all high places.
/KJV/