за Христос

Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах;
ще те опазя и ще те дам за завет на народа,
за да възстановиш земята,
за да ги направиш да завладеят запустелите наследства,

Слушай Исая 49:8
Исая 49:8

Препратки:

Други преводи на Исая 49:8:

Така казва ГОСПОД: В благоприятно време те послушах и в спасителен ден ти помогнах. Ще те запазя и ще те дам за завет на народа, за да изправиш земята, да направиш да наследят запустелите наследства,
/Верен 2002/
Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах;
ще те опазя и ще те дам за завет на народа,
за да възстановиш земята,
за да ги направиш да завладеят запустелите наследства,
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах;
Ще те опазя, и ще те дам за завет на людете
За да възстановиш земята,
За да ги направиш да завладеят запустелите наследства,
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: в благоприятно време Те чух и в ден на спасение Ти помогнах; и Аз ще Те пазя и ще Те направя народу завет, за да възстановиш земята, да възвърнеш на наследниците опустошените наследия,
/Православен/
Така говори Господ:
В приятно време те послушах,
И в спасителен ден ти помогнах;
И ще те упазя, и ще те дам в завет на людете
За да възправиш земята,
Да направиш наследвани запустените наследия,
/Цариградски/
Thus saith the LORD, In an acceptable time have I heard thee, and in a day of salvation have I helped thee: and I will preserve thee, and give thee for a covenant of the people, to establish the earth, to cause to inherit the desolate heritages;
/KJV/