за Христос

Така казва Господ,
Изкупителят на Израел и Святият негов,
на онзи, когото човек презира,
на онзи, от когото се гнуси народът,
на слуга на владетелите:
Царе ще видят и ще станат,
князе - и ще се поклонят,
поради Господа, Който е верен,
поради Святия Израелев, Който те избра.

Слушай Исая 49:7
Исая 49:7

Препратки:

Други преводи на Исая 49:7:

Така казва ГОСПОД, Изкупителят на Израил, Светият негов, на онзи, когото човек презира, на онзи, от когото се гнуси народът, на слугата на владетелите: Царе ще видят и ще станат, князе - и ще се поклонят, заради ГОСПОДА, който е верен, Светият Израилев, който те избра.
/Верен 2002/
Така казва Господ,
Изкупителят на Израел и Святият негов,
на онзи, когото човек презира,
на онзи, от когото се гнуси народът,
на слуга на владетелите:
Царе ще видят и ще станат,
князе - и ще се поклонят,
поради Господа, Който е верен,
поради Святия Израелски, Който те избра.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ.
Изкупителят на Израиля, и Светият негов,
На онзи, когото човек презира,
На онзи, от когото се гнуси народът,
На слуга на владетелите:
Царе ще видят и ще станат, -
Князе, и ще се поклонят,
Заради Господа, Който е верен,
Заради Светият Израилев, Който те избра.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ, Изкупителят на Израиля, Светият негов, на презирания от всички, на укорявания от народа, на Раба на властителите: царе ще Те видят - и ще станат; князе ще се поклонят заради Господа, Който е верен, заради Светия Израилев, Който Те е избрал.
/Православен/
Така говори Господ
Изкупителят Израилев, Светий негов,
Към оногоз когото презира человек,
Към оногоз от когото се гнуси народ,
Към раба на властителите:
Царе ще видят и ще станат, -
Князове, и ще се поклонят,
Заради Господа, който е верен,
Заради Светия Израилев, който те избра.
/Цариградски/
Thus saith the LORD, the Redeemer of Israel, and his Holy One, to him whom man despiseth, to him whom the nation abhorreth, to a servant of rulers, Kings shall see and arise, princes also shall worship, because of the LORD that is faithful, and the Holy One of Israel, and he shall choose thee.
/KJV/