за Христос

Исая 49:6,8,9,10,12,13,15,16,22,23,25,26   

6 Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга,
за да възстановиш племената на Яков
и за да възвърнеш опазените на Израел;
ще те дам още за светлина на народите,
за да бъдеш Мое спасение до земния край.
8 Така казва Господ:
В благоприятно време те послушах
и в спасителен ден ти помогнах;
ще те опазя и ще те дам за завет на народа,
за да възстановиш земята,
за да ги направиш да завладеят запустелите наследства,
9 като кажеш на вързаните: Излезте,
на онези, които са в тъмнината: Явете се.
Те ще пасат край пътищата
и пасбищата им ще бъдат по високите голи височини.
10 Няма да огладнеят, нито да ожаднеят;
няма да ги повреди нито жега, нито слънце;
защото Онзи, Който се смилява над тях, ще ги води
и при водни извори ще ги заведе.
12 Ето, тези ще дойдат отдалеч,
онези - от север и от запад,
а пък онези - от Синимската земя.
13 Пей, небе, и се радвай, земьо,
и запейте, планини;
защото Господ утеши народа Си
и се смили над наскърбените Си.
15 Може ли жена да забрави сучещото си дете,
за да не се смили над детето на утробата си?
Обаче те, дори и да забравят,
Аз все пак няма да те забравя.
16 Ето, на дланите Си съм те врязал;
твоите стени са винаги пред Мене.
22 Така казва Господ Йехова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите
и ще възвися знамето Си пред племената;
и те ще доведат синовете ти в обятията си
и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.
23 Царе ще бъдат твои хранители
и техните царици - твои кърмачки;
ще ти се поклонят с лице до земята
и ще лижат пръстта на краката ти;
и ти ще познаеш, че Аз съм Господ
и че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.
25 Но Господ казва така:
Пленниците на силния ще бъдат отнети
и плячката ще бъде отървана от страшния;
защото Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб,
и ще спася синовете ти.
26 А потисниците ти ще заставя да изядат собствените си меса
и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино;
и всяка твар ще познае,
че Аз, Господ, съм твоят Спасител
и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.