за Христос

Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш слуга,
за да възстановиш племената на Яков
и за да възвърнеш опазените на Израел;
ще те дам още за светлина на народите,
за да бъдеш Мое спасение до земния край.

Слушай Исая 49:6
Исая 49:6

Препратки:

Други преводи на Исая 49:6:

да, Той казва: Малко е да Ми бъдеш служител, за да изправиш племената на Яков и да върнеш опазените от Израил - ще те дам за светлина на народите, за да бъдеш Моето спасение до края на земята.
/Верен 2002/
Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител,
за да възстановиш племената на Яков
и за да възвърнеш опазените на Израел;
ще те дам още за светлина на народите,
за да бъдеш Мое спасение до земния край.
/Библейско общество 2000/
Да! Той казва: Малко нещо е да Ми бъдеш служител,
За да възстановиш племената на Якова;
И за да възвърнеш опазените на Израиля;
Ще те дам още за светлина на народите,
За да бъдеш Мое спасение до земния край.
/Протестантски 1940/
И Той рече: малко е, че Ти ще Ми бъдеш раб, за да се възстановят колената Иаковови и да се възвърнат остатъците Израилеви, но Аз ще Те направя светлина за народите, за да се простре Моето спасение до земните краища.
/Православен/
И рече: Малко е да ми си раб
За да възправиш племената на Якова,
И да върнеш упазените Израилеви;
А още ще те дам светлина на езичниците,
За да си спасение мое до края на земята.
/Цариградски/
And he said, It is a light thing that thou shouldest be my servant to raise up the tribes of Jacob, and to restore the preserved of Israel: I will also give thee for a light to the Gentiles, that thou mayest be my salvation unto the end of the earth.
/KJV/