за Христос

А потисниците ти ще заставя да изядат собствените си меса
и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино;
и всяка твар ще познае,
че Аз, Господ, съм твоят Спасител
и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.

Слушай Исая 49:26
Исая 49:26

Препратки:

Други преводи на Исая 49:26:

И ще нахраня притеснителите ти със собствените им меса и със собствената си кръв ще се опият като с ново вино. И всяко създание ще познае, че Аз, ГОСПОД, съм твоят Спасител и Силният Яковов - твоят Изкупител.
/Верен 2002/
А поробителите ти ще заставя да изядат собствените си меса
и ще се опият със собствената си кръв, както с ново вино;
и всяка твар ще познае,
че Аз, Господ, съм твоят Спасител
и че твоят изкупител е Могъщият Яковов.
/Библейско общество 2000/
А притеснителите ти ще заставя да изядат собствените си меса,
И ще се опият със собствената си кръв както с ново вино; -
И всяка твар ще познае,
Че Аз, Господ, съм твоят Спасител,
И че твоят изкупител е Могъщият Яковов.
/Протестантски 1940/
и ще нахраня твоите притеснители със собствената им плът, и те ще бъдат упоени от своята кръв като от ново вино; и всяка плът ще узнае, че Аз съм Господ, твой Спасител и твой Изкупител, Силният Иаковов.
/Православен/
А притеснителите ти ще направя да изядат истата си плът,
И ще се опият с истата си кръв както с ново вино;
И ще познае всяка плът
Че аз Господ съм Спасител твой
И Изкупител твой, Крепкий Яковов.
/Цариградски/
And I will feed them that oppress thee with their own flesh; and they shall be drunken with their own blood, as with sweet wine: and all flesh shall know that I the LORD am thy Saviour and thy Redeemer, the mighty One of Jacob.
/KJV/