за Христос

Но Господ казва така:
Пленниците на силния ще бъдат отнети
и плячката ще бъде отървана от страшния;
защото Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб,
и ще спася синовете ти.

Слушай Исая 49:25
Исая 49:25

Препратки:

Други преводи на Исая 49:25:

Но така казва ГОСПОД: И пленниците на силния ще се отнемат, и плячката на страшния ще избяга. И Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб, и ще спася синовете ти.
/Верен 2002/
Но Господ казва така:
Пленниците на силния ще бъдат отнети
и плячката ще бъде отървана от страшния;
защото Аз ще се съдя с онзи, който се съди с теб,
и ще спася синовете ти.
/Библейско общество 2000/
Но Господ така казва:
Пленниците на силния ще се отнемат,
И користта ще се отърве от страшния;
Защото Аз ще се съдя с оня, който се съди с тебе,
И ще спася чадата ти.
/Протестантски 1940/
Да! тъй казва Господ: и пленените от силния ще бъдат отнети, и плячката на тирана ще бъде отървана; защото Аз ще се боря с твоите противници, и ще избавя твоите синове;
/Православен/
Но Господ така говори:
Пленниците на силния ще се отнемат,
И користта от насилника ще се отърве;
Защото аз ще се съдя с противниците ти,
И аз ще спаса чадата ти.
/Цариградски/
But thus saith the LORD, Even the captives of the mighty shall be taken away, and the prey of the terrible shall be delivered: for I will contend with him that contendeth with thee, and I will save thy children.
/KJV/