за Христос

Царе ще бъдат твои хранители
и техните царици - твои кърмачки;
ще ти се поклонят с лице до земята
и ще лижат пръстта на краката ти;
и ти ще познаеш, че Аз съм Господ
и че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.

Слушай Исая 49:23
Исая 49:23

Препратки:

Други преводи на Исая 49:23:

Царе ще бъдат твои хранители и княгините им - твои дойки. Ще ти се покланят с лице до земята и ще лижат праха на краката ти. И ще познаеш, че Аз съм ГОСПОД, че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.
/Верен 2002/
Царе ще бъдат твои хранители
и техните царици - твои кърмачки;
ще ти се поклонят с лице до земята
и ще лижат пръстта на краката ти;
и ти ще познаеш, че Аз съм Господ
и че онези, които Ме чакат, няма да се посрамят.
/Библейско общество 2000/
Царе ще бъдат твои хранители,
И техните царици твои кърмилници;
Ще ти се поклонят с лице до земята,
И ще лижат пръстта на нозете ти;
И ти ще познаеш, че Аз съм Господ,
И че ония, които Ме чакат, не ще се посрамят.
/Протестантски 1940/
И царе ще бъдат твои хранители, и техните царици ще бъдат твои кърмачки; с лице доземи ще ти се кланят и ще лижат праха от нозете ти, и ще узнаеш, че Аз съм Господ, че ония, които се надяват на Мене, няма да се посрамят.
/Православен/
И царе ще бъдат възпитатели твои,
И цариците им кърмилници твои:
Ще ти се поклонят с лице до земята,
И ще лижат пръстта на нозете ти;
И ще познаеш че аз съм Господ,
И че онези които ме чакат не ще да се посрамят.
/Цариградски/
And kings shall be thy nursing fathers, and their queens thy nursing mothers: they shall bow down to thee with their face toward the earth, and lick up the dust of thy feet; and thou shalt know that I am the LORD: for they shall not be ashamed that wait for me.
/KJV/