за Христос

Така казва Господ Йехова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите
и ще възвися знамето Си пред племената;
и те ще доведат синовете ти в обятията си
и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.

Слушай Исая 49:22
Исая 49:22

Препратки:

Други преводи на Исая 49:22:

Така казва Господ БОГ: Ето, ще издигна ръката Си към народите, ще извися знамето Си към племената и те ще доведат синовете ти на ръце и дъщерите ти ще се донесат на рамене.
/Верен 2002/
Така казва Господ Йехова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите
и ще възвися знамето Си пред племената;
и те ще доведат синовете ти в обятията си
и дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ Иеова:
Ето, ще издигна ръката Си към народите,
И ще възвися знамето Си пред племената;
И те ще доведат синовете ти в обятията си,
И дъщерите ти ще бъдат донесени на рамената им.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ Бог: ето, ще дигна ръката Си към народите, и ще издигна знамето Си пред племената, - и ще донесат синовете ти на ръце и дъщерите ти - на рамене.
/Православен/
Така говори Господ Иеова:
Ето, ще възвися ръката си към езичниците,
И ще въздигна знамето си към народите;
И ще доведат синовете ти в обятията,
И дъщерите ти ще се донесат на рамена.
/Цариградски/
Thus saith the Lord GOD, Behold, I will lift up mine hand to the Gentiles, and set up my standard to the people: and they shall bring thy sons in their arms, and thy daughters shall be carried upon their shoulders.
/KJV/