за Христос

Тогава ще кажеш в сърцето си:
Кой ми роди тези,
тъй като аз бях без деца и самотна,
заточена и скитница? И кой изхрани тези?
Ето, аз бях оставена сама; тези къде бяха?

Слушай Исая 49:21
Исая 49:21

Препратки:

Други преводи на Исая 49:21:

Тогава ще кажеш в сърцето си: Кой ми роди тези, когато аз бях лишена от децата си и безплодна, заточена и скитница? И кой отгледа тези? Ето, аз бях останала сама; тези къде бяха?
/Верен 2002/
Тогава ще кажеш в сърцето си:
Кой ми роди тези,
тъй като аз бях без деца и самотна,
заточена и скитница? И кой изхрани тези?
Ето, аз бях оставена сама; тези къде бяха?
/Библейско общество 2000/
Тогава ще речеш в сърцето си:
Кой ми роди тия,
Тъй като аз бях обезчадена и пуста,
Заточена и скитница? И кой изхрани тия?
Ето, аз бях оставена сама; тия, где бяха?
/Протестантски 1940/
И ти ще кажеш в сърце си: кой ми ги роди? - аз бях бездетна и безплодна, откарана в плен и отдалечена; прочее, кой ги отхрани? - ето, аз си оставах сама; а те де бяха?
/Православен/
Тогаз ще речеш в сърдцето си:
Кой ми роди тях
Като бях аз безчадна и пуста,
Пленница и заточена? А тях кой изхрани?
Ето, аз бях оставена сама: те де бяха?
/Цариградски/
Then shalt thou say in thine heart, Who hath begotten me these, seeing I have lost my children, and am desolate, a captive, and removing to and fro? and who hath brought up these? Behold, I was left alone; these, where had they been?
/KJV/