за Христос

Синовете, които ще добиеш, след като си останала без деца,
ще кажат още в ушите ти:
Тясно е мястото за мене;
стори ми място, за да се заселя.

Слушай Исая 49:20
Исая 49:20

Препратки:

Други преводи на Исая 49:20: