за Христос

Защото разорените и запустелите ти места
и опустошената ти земя
ще бъдат сега тесни за жителите ти;
а онези, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.

Слушай Исая 49:19
Исая 49:19

Препратки:

Други преводи на Исая 49:19:

Защото разорените ти и запустелите ти места и опустошената ти земя, да, сега ще бъдат тесни за жителите, а онези, които те поглъщаха, ще бъдат далеч.
/Верен 2002/
Защото разорените и запустелите ти места
и опустошената ти земя
ще бъдат сега тесни за жителите ти;
а онези, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.
/Библейско общество 2000/
Защото разорените ти и запустелите ти места
И опустошената ти земя
Ще бъдат сега тесни за жителите ти;
А ония, които те поглъщаха, ще бъдат отдалечени.
/Протестантски 1940/
Защото твоите развалини, твоите пустини и твоята разорена земя сега ще бъдат твърде тесни за жителите, и ония, които те поглъщаха, ще си отидат от тебе.
/Православен/
Защото разорените ти и запустените места
И развалената ти земя
Ще бъдат сега тесни за жителите ти;
А онези които те пояждаха ще бъдат отдалечени.
/Цариградски/
For thy waste and thy desolate places, and the land of thy destruction, shall even now be too narrow by reason of the inhabitants, and they that swallowed thee up shall be far away.
/KJV/