за Христос

Повдигни очите си наоколо и виж:
всички те се събират заедно и идват при тебе.
Заклевам се в живота Си, казва Господ,
ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение
и като невяста ще се накичиш с тях.

Слушай Исая 49:18
Исая 49:18

Препратки:

Други преводи на Исая 49:18:

Повдигни очите си наоколо и виж: Те всички се събират, идват при теб. Жив съм Аз, заявява ГОСПОД - ти ще се облечеш с всички тях като с украшение и ще се накичиш с тях като невяста.
/Верен 2002/
Повдигни очите си наоколо и виж:
всички те се събират заедно и идват при теб.
Заклевам се в живота Си, казва Господ,
ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение
и като невяста ще се накичиш с тях.
/Библейско общество 2000/
Подигни очите си наоколо та виж:
Всички тия се събират заедно и дохождат при тебе.
Заклевам се в живота Си, казва Господ,
Ти наистина ще се облечеш с всички тях като с украшение,
И като невеста ще се накитиш с тях.
/Протестантски 1940/
Дигни очи и погледни наоколо, - те всички се събират, идат към тебе. Жив съм Аз! - казва Господ, - с всички тях ще се облечеш като с накит и ще се премениш с тях като невеста.
/Православен/
Подигни очите си наоколо та виж:
Всички тези се събират на куп, дохождат при тебе:
Жив съм аз, говори Господ,
Че ти ще се облечеш с всички тези като с украшение,
И като невеста ще се накитиш с тях.
/Цариградски/
Lift up thine eyes round about, and behold: all these gather themselves together, and come to thee. As I live, saith the LORD, thou shalt surely clothe thee with them all, as with an ornament, and bind them on thee, as a bride doeth.
/KJV/