за Христос

Ето, тези ще дойдат отдалеч,
онези - от север и от запад,
а пък онези - от Синимската земя.

Слушай Исая 49:12
Исая 49:12

Препратки:

Други преводи на Исая 49:12: