за Христос

Няма да огладнеят, нито да ожаднеят;
няма да ги повреди нито жега, нито слънце;
защото Онзи, Който се смилява над тях, ще ги води
и при водни извори ще ги заведе.

Слушай Исая 49:10
Исая 49:10

Препратки:

Други преводи на Исая 49:10:

Няма да огладнеят и няма да ожаднеят, няма да ги удари нито жега, нито слънце, защото Онзи, който се смили за тях, ще ги води и ще ги заведе при водни извори.
/Верен 2002/
Няма да огладнеят, нито да ожаднеят;
няма да ги повреди нито жега, нито слънце;
защото Онзи, Който се смилява над тях, ще ги води
и при водни извори ще ги заведе.
/Библейско общество 2000/
Няма да огладнеят нито да ожаднеят;
Не ще ги удари нито жега, нито слънце;
Защото Оня, Който се смилява за тях, ще ги води,
И при водни извори ще ги заведе.
/Протестантски 1940/
не ще търпят глад и жажда, и не ще ги удари пек и слънце; защото Оня, Който ги милува, ще ги води и ще ги заведе при извори водни.
/Православен/
Няма да огладнеят нито ще ожеднеят:
Не ще ги удари нито пек ни слънце;
Защото който ги помилва ще ги поведе,
И при водни източници ще ги приведе.
/Цариградски/
They shall not hunger nor thirst; neither shall the heat nor sun smite them: for he that hath mercy on them shall lead them, even by the springs of water shall he guide them.
/KJV/