за Христос

Божият Слуга и възстановяването на Израел
Слушайте ме, острови,
и внимавайте, далечни племена:
Господ ме призова още от раждането ми,
още от утробата на майка ми спомена името ми!

Слушай Исая 49:1
Исая 49:1

Препратки:

Други преводи на Исая 49:1: