за Христос

Седи и мълчи, и влез в тъмнината, халдейска дъще,
защото няма вече да те наричат господарка на царствата.

Слушай Исая 47:5
Исая 47:5

Препратки:

Други преводи на Исая 47:5: