за Христос

Съд над Вавилон и идолите му
Прегъна се Вил, наведе се Нево;
идолите им са натоварени на животни и на добитък;
товарът, който вие носехте в шествията си,
стана тежък на умореното животно.

Слушай Исая 46:1
Исая 46:1

Препратки:

Други преводи на Исая 46:1:

Прегъна се Вил, приведе се Нево #основните божества на Вавилон#; образите им са натоварени на животни и на добитък; товарът ви е натоварен, бреме за умореното животно.
/Верен 2002/
Прегъна се Вил, наведе се Нево;
идолите им са натоварени на животни и на добитък;
товарът, който вие носехте в шествията си,
стана тежък на умореното животно.
/Библейско общество 2000/
Прегъна се Вил, наведе се Нево;
Идолите им са натоварени на животни и на добитък;
Товарът, който вие носехте в шествията си стана тежък на умореното животно.
/Протестантски 1940/
Падна Вил, събори се Нево; истуканите им са върху добитък и товарни животни; вашият товар стана бреме за уморените животни.
/Православен/
Падна Вил, наведе се Нево:
Идолите им се туриха на животни и скотове:
Товарът който вие носите стана тегота на умореното животно.
/Цариградски/
Bel boweth down, Nebo stoopeth, their idols were upon the beasts, and upon the cattle: your carriages were heavy loaden; they are a burden to the weary beast.
/KJV/