за Христос

Така казва Господ:
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия
и на високите мъже, савците,
ще минат към теб и твои ще бъдат;
ще те дирят; в окови ще заминат;
и като ти се поклонят, ще ти се помолят:
Само между теб е Бог - и няма друг,
друг бог няма.

Слушай Исая 45:14
Исая 45:14

Препратки:

Други преводи на Исая 45:14:

Така казва ГОСПОД: Трудът на Египет и търговията на Етиопия, и савците, хора снажни, ще преминат към теб и твои ще бъдат, ще ходят след теб, в окови ще преминат. И ще ти се поклонят и ще ти се помолят: Само сред теб е Бог и няма друг, никакъв Бог!
/Верен 2002/
Така казва Господ:
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия
и на високите мъже, савците,
ще минат към теб и твои ще бъдат;
ще те търсят; в окови ще заминат;
и като ти се поклонят, ще ти се помолят:
Само между теб е Бог - и няма друг,
друг бог няма.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ:
Печалбата от труда на Египет и търговията на Етиопия.
И на високите мъже савците,
Ще минат към тебе и твои ще бъдат;
Ще те дирят; в окови ще заминат;
И като ти се поклонят ще ти се помолят, казвайки:
Само между тебе е Бог, и няма друг,
Друг бог няма.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ: печалбите на египтяни и търговията на етиопци, и савейци, люде снажни, към тебе ще преминат и твои ще бъдат; ще те последват, във вериги ще дойдат, ще паднат пред тебе ничком и ще те молят, думайки: само ти имаш Бог, и няма друг бог.
/Православен/
Така говори Господ:
Печалбата на Египет, и търговията на Етиопия
И на Савците, високите мъже,
Ще минат към тебе, и твои ще бъдат:
Зад тебе ще следват, в окови ще заминат;
И ще ти се поклонят, ще ти се помолят
И рекат: Само в тебе е Бог,
И няма друг Бог.
/Цариградски/
Thus saith the LORD, The labour of Egypt, and merchandise of Ethiopia and of the Sabeans, men of stature, shall come over unto thee, and they shall be thine: they shall come after thee; in chains they shall come over, and they shall fall down unto thee, they shall make supplication unto thee, saying, Surely God is in thee; and there is none else, there is no God.
/KJV/