за Христос

Защото Аз съм Йехова, твоят Бог,
Святият Израелев, твоят Спасител;
за твой откуп дадох Египет,
за теб - Етиопия и Сева.

Слушай Исая 43:3
Исая 43:3

Препратки:

Други преводи на Исая 43:3: