за Христос

Така казва Господ, вашият Изкупител, Святият Израелев;
заради вас пратих във Вавилон
и ще доведа всички като бежанци,
дори халдейците - в корабите, с които се хвалеха.

Слушай Исая 43:14
Исая 43:14

Препратки:

Други преводи на Исая 43:14:

Така казва ГОСПОД, Изкупителят ви, Светият Израилев: Заради вас изпратих във Вавилон и ще доведа всички като бежанци, и халдейците, в корабите, за които викаха.
/Верен 2002/
Така казва Господ, вашият Изкупител, Святият Израелски;
заради вас пратих във Вавилон
и ще доведа всички като бежанци,
дори халдейците - в корабите, с които се хвалеха.
/Библейско общество 2000/
Така казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев;
Заради вас пратих във Вавилон,
И ще доведа всички като бежанци,
Дори халдеите, в корабите, с които се хвалеха.
/Протестантски 1940/
Тъй казва Господ, вашият Изкупител, Светият Израилев: за вас проводих у Вавилон и съкруших всички заворки и халдейци, които се славеха с кораби.
/Православен/
Така говори Господ
Ваший Изкупител, Светий Израилев:
За вас проводих у Вавилон,
И свалих бежанци всички тях,
И Халдеите на които викът е в корабите.
/Цариградски/
Thus saith the LORD, your redeemer, the Holy One of Israel; For your sake I have sent to Babylon, and have brought down all their nobles, and the Chaldeans, whose cry is in the ships.
/KJV/