за Христос

Исая 41:10-14,16-19,25   

10 не бой се, защото Аз съм с тебе;
не се ужасявай, защото Аз съм твой Бог;
ще те укрепя, да! Ще ти помогна.
Да! Ще те подкрепя с праведната Си десница.
11 Ето, всички, които са разгневени на тебе,
ще се засрамят и смутят;
съперниците ти ще станат като нищо и ще загинат.
12 Ще потърсиш онези, които се сражават против теб,
и няма да ги намериш;
онези, които воюват против тебе, ще станат като нищо -
все едно, че не са били.
13 Защото Аз, Господ, твоят Бог, съм, Който подкрепям десницата ти
и ти казвам: Не бой се, Аз ще ти помогна.
14 Не бой се, червею Якове, и вие, малцината Израелеви;
Аз ще ти помагам, казва Господ,
твоят изкупител, Святият Израелев.
16 ще ги отвееш и вятърът ще ги отнесе,
и вихрушката ще ги разпръсне;
а ти ще се зарадваш в Господа,
ще се похвалиш в Святия Израелев.
17 Когато сиромасите и немотните потърсят вода,
а няма, и езикът им съхне от жажда,
Аз, Господ, ще ги послушам,
Аз, Израелевият Бог, няма да ги оставя.
18 Ще отворя реки на голите височини
и извори - сред долините;
ще обърна пустинята на водни езера
и сухата земя - на водни извори.
19 В пустинята ще насадя кедър, ситим,
митра и маслиново дърво;
в ненаселената земя ще поставя заедно елха,
явор и кипарис,
25 Издигнах един от север и той е дошъл,
от изток - един, който призовава Моето име;
и ще нагази първенците като кал,
както грънчарят тъпче глината.