за Христос

Живият, живият, той ще Те хвали, както аз днес;
бащата ще извести на децата си Твоята вярност.

Слушай Исая 38:19
Исая 38:19

Препратки:

Други преводи на Исая 38:19: