за Христос

А царят чу да казват за етиопския цар Тирак: Излезе да воюва против теб. И когато чу това, прати посланици до Езекия, като каза:

Слушай Исая 37:9
Исая 37:9

Препратки:

Други преводи на Исая 37:9: