за Христос

И така, Рапсак, като се върна, разбра, че асирийският цар воюваше против Ливна; защото беше чул, че той заминал от Лахис.

Слушай Исая 37:8
Исая 37:8

Препратки:

Други преводи на Исая 37:8: