за Христос

Ето, Аз ще вложа в него такъв дух, че като чуе слух, ще се върне в своята земя; и ще го направя да падне от меч в своята земя.

Слушай Исая 37:7
Исая 37:7

Препратки:

Други преводи на Исая 37:7: