за Христос

защото ще защитя този град, за да го избавя,
заради Себе Си и заради слугата Ми Давид.

Слушай Исая 37:35
Исая 37:35

Препратки:

Други преводи на Исая 37:35: