за Христос

Затова така казва Господ за асирийския цар:
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела,
нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него могила;

Слушай Исая 37:33
Исая 37:33

Препратки:

Други преводи на Исая 37:33:

Затова, така казва ГОСПОД за асирийския цар: Няма да влезе в този град, няма да изстреля там стрела, няма да дойде пред него с щит и няма да издигне против него могила!
/Верен 2002/
Затова така казва Господ за асирийския цар:
Няма да влезе в този град,
нито ще хвърли там стрела,
нито ще дойде пред него с щит,
нито ще издигне против него могила;
/Библейско общество 2000/
Затова, така казва Господ за асирийския цар -
Няма да влезе в тоя град,
Нито ще хвърли там стрела.
Нито ще дойде пред него с щит,
Нито ще издигне против него могила,
/Протестантски 1940/
Поради това тъй казва Господ за асирийския цар: "не ще влезе той в тоя град, нито ще хвърли там стрела, и не ще доближи до него с щит, нито ще насипе против него окоп:
/Православен/
За то така говори Господ за Асирийския цар:
Няма да влезе в този град,
Нито ще хвърли там стрела,
Нито ще излезе пред него с щит,
Нито ще въздигне против него окоп.
/Цариградски/
Therefore thus saith the LORD concerning the king of Assyria, He shall not come into this city, nor shoot an arrow there, nor come before it with shields, nor cast a bank against it.
/KJV/