за Христос

И това ще ти бъде знамението:
Тази година ще ядете това, което е саморасло,
втората година - това, което израства от същото,
а третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.

Слушай Исая 37:30
Исая 37:30

Препратки:

Други преводи на Исая 37:30:

И това ще ти #т.е. на Езекия# бъде знамението: Тази година ще ядете самораслото, втората година - това, което израсте от същото, а третата година посейте и пожънете, насадете лозя и яжте плода им.
/Верен 2002/
И това ще ти бъде знамението:
Тази година ще ядете това, което е саморасло,
втората година - това, което израства от същото,
а третата година посейте и пожънете,
насадете лозя и яжте плода им.
/Библейско общество 2000/
И това ще ти бъде знамението:
Тая година ще ядете това, което е саморасло.
Втората година това, което израства от същото,
А третата година посейте и пожънете,
Насадете лозя и яжте плода им.
/Протестантски 1940/
И ето ти, Езекия, личба: яжте тая година израслото от падналото зърно, а на другата година - самораслото; на третата пък година сейте и жънете, садете лозя и яжте плодовете им.
/Православен/
И това ще ти бъде знамение:
Това лето ще ядете което е саморасло,
И второто лето което прораствува от истото;
А третото лето посейте, и ожънете,
И насадете лозя, и яжте плода им.
/Цариградски/
And this shall be a sign unto thee, Ye shall eat this year such as groweth of itself; and the second year that which springeth of the same: and in the third year sow ye, and reap, and plant vineyards, and eat the fruit thereof.
/KJV/