за Христос

Понеже буйството ти против Мен
и надменността ти стигнаха до ушите ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си - в устата ти,
и ще те върна по пътя, по който си дошъл.

Слушай Исая 37:29
Исая 37:29

Препратки:

Други преводи на Исая 37:29:

Понеже буйството ти против Мен и надменността ти стигнаха до ушите Ми, затова ще сложа куката Си в ноздрите ти и юздата Си в устните ти и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
/Верен 2002/
Понеже буйството ти против Мен
и надменността ти стигнаха до ушите ми,
затова ще сложа куката Си в ноздрите ти
и юздата Си - в устата ти,
и ще те върна по пътя, по който си дошъл.
/Библейско общество 2000/
Понеже буйството ти против Мене
И надменността ти стигнаха до ушите Ми,
Затова ще туря куката Си в ноздрите ти,
И юздата Си в устата ти,
Та ще те върна през пътя, по който си дошъл.
/Протестантски 1940/
За твоята дързост против Мене и за това, че твоята надутост дойде до ушите Ми, ще туря брънката Си в ноздрите ти и юздата Си - в устата ти, та ще те върна назад по същия път, по който си дошъл.
/Православен/
Понеже буйството ти против мене
И надменността ти възлезоха в ушите ми,
За то ще туря куката си в ноздрите ти
И уздата си в устните ти
Та ще те върна през пътя през който си дошел.
/Цариградски/
Because thy rage against me, and thy tumult, is come up into mine ears, therefore will I put my hook in thy nose, and my bridle in thy lips, and I will turn thee back by the way by which thou camest.
/KJV/