за Христос

Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на покрива на къщата
и жито, прегоряло преди да изкласи стъбло;

Слушай Исая 37:27
Исая 37:27

Препратки:

Други преводи на Исая 37:27:

И жителите им бяха безсилни, уплашиха се, посрамиха се, бяха като трева на полето, като зеленина, като трева на къщния покрив, която изсъхва, преди да е пораснала.
/Верен 2002/
Затова жителите им станаха безсилни,
уплашиха се и се посрамиха;
бяха като трева на полето, като зеленина,
като трева на покрива на къщата
и жито, прегоряло преди да изкласи стъбло;
/Библейско общество 2000/
Затова жителите им станаха безсилни,
Уплашиха се и посрамиха се;
Бяха като трева на полето, като зеленина,
Като трева на къщния покрив,
И жито препърлено преди да стане стъбло.
/Протестантски 1940/
И жителите им изнемогнаха; треперят и остават в срам; станали са като трева в полето и нежен злак, като тревуляк по покриви и препламнало жито преди да е изкласило.
/Православен/
За това жителите им станаха безсилни,
Устрашиха се и посрамиха се:
Бяха трева на полето и злак,
Трева на къщния покрив,
И жито препърлено преди да стане тръст.
/Цариградски/
Therefore their inhabitants were of small power, they were dismayed and confounded: they were as the grass of the field, and as the green herb, as the grass on the housetops, and as corn blasted before it be grown up.
/KJV/