за Христос

Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна
и от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
така че ти да превръщаш укрепени градове в купове развалини.

Слушай Исая 37:26
Исая 37:26

Препратки:

Други преводи на Исая 37:26:

Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна и от древни времена съм го образувал? И сега го изпълних, така че ти да опустошаваш укрепени градове до купища развалини.
/Верен 2002/
Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна
и от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
така че ти да превръщаш укрепени градове в купове развалини.
/Библейско общество 2000/
Не си ли чул, че Аз съм наредил това отдавна.
И от древни времена съм начертал това?
А сега го изпълних,
Така щото ти да обръщаш укрепени градове в купове развалини.
/Протестантски 1940/
Нима не си слушал, че Аз отдавна направих това, в древни дни го предначертах, а сега го изпълних с това, че ти опустошаваш яките градове, като ги превръщаш в купища развалини?
/Православен/
Не си ли чул че аз направих това отдавна,
И от древни дни определих това?
А сега свърших това,
Така щото ти да обръщаш утвърдени градове в купове на развалини.
/Цариградски/
Hast thou not heard long ago, how I have done it; and of ancient times, that I have formed it? now have I brought it to pass, that thou shouldest be to lay waste defenced cities into ruinous heaps.
/KJV/