за Христос

Господа си обидил ти чрез слугите си, като си казал:
С множеството на колесниците си излязох аз
върху височината на планините,
върху уединенията на Ливан;
и ще изсека високите му кедри, отбраните му елхи;
и ще вляза в най-крайната му височина,
в гората на неговия Кармил.

Слушай Исая 37:24
Исая 37:24

Препратки:

Други преводи на Исая 37:24:

Господа си обидил ти чрез слугите си, като си казал: С множеството на колесниците си се изкачих на височината на планините, чак до краищата на Ливан, и ще изсека високите му кедри, избраните му елхи, и ще вляза в най-далечната му височина, в най-гъстата му гора.
/Верен 2002/
Господа си обидил ти чрез слугите си, като си казал:
С множеството на колесниците си излязох аз
върху височината на планините,
върху уединенията на Ливан;
и ще изсека високите му кедри, отбраните му елхи;
и ще вляза в най-крайната му височина,
в гората на неговия Кармил.
/Библейско общество 2000/
Господа си обидил ти чрез слугите си, като си рекъл:
С множеството на колесниците си възлязох аз
Върху височината на планините,
Върху уединенията на Ливан;
И ще изсека високите му кедри, отбраните му елхи;
И ще вляза в най-крайната му височина,
В леса на неговия Кармил.
/Протестантски 1940/
Чрез рабите си ти кореше Господа, думайки: с множество мои колесници се изкачих навръх планините, върху ребрата на Ливан, изсякох високите му кедри, хубавите му кипариси, и стигнах на самия му връх, в дъбравата на неговата градина;
/Православен/
Господа си укорил ти чрез рабите си, и си рекъл:
С множеството на колесниците си възлезох аз
Върх височината на горите, върх ребрата на Ливан;
И ще изсека високите му кедри, избраните му елхи;
И ще влеза в крайната му височина,
В дъбравата на неговия Кармил:
/Цариградски/
By thy servants hast thou reproached the Lord, and hast said, By the multitude of my chariots am I come up to the height of the mountains, to the sides of Lebanon; and I will cut down the tall cedars thereof, and the choice fir trees thereof: and I will enter into the height of his border, and the forest of his Carmel.
/KJV/