за Христос

Ето словото, което Господ изговори за него:
Презря те, присмя ти се девицата, сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава йерусалимската дъщеря.

Слушай Исая 37:22
Исая 37:22

Препратки:

Други преводи на Исая 37:22:

ето словото, което ГОСПОД говори за него: Презря те, присмя ти се девицата, сионската дъщеря; зад теб поклати глава ерусалимската дъщеря.
/Верен 2002/
Ето словото, което Господ изговори за него:
Презря те, присмя ти се девицата, сионовата дъщеря;
зад гърба ти поклати глава йерусалимската дъщеря.
/Библейско общество 2000/
Ето словото, което Господ изговори за него:
Презря те, присмя ти се девицата, сионовата дъщеря;
Зад гърба ти поклати глава ерусалимската дъщеря.
/Протестантски 1940/
ето словото, което Господ изрече за него: ще те презре, ще ти се присмее девицата, дъщерята Сионова, ще поклати след тебе глава дъщерята Иерусалимова.
/Православен/
Това е словото което Господ говори за него: -
Уничижи те, присмея ти се девицата, Сионовата дъщеря:
Зад тебе кивна с глава Ерусалимската дъщеря.
/Цариградски/
This is the word which the LORD hath spoken concerning him; The virgin, the daughter of Zion, hath despised thee, and laughed thee to scorn; the daughter of Jerusalem hath shaken her head at thee.
/KJV/