за Христос

Тогава Исая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ, Израелевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим.

Слушай Исая 37:21
Исая 37:21

Препратки:

Други преводи на Исая 37:21:

Тогава Исая, синът на Амос, изпрати до Езекия да кажат: Така казва ГОСПОД, Израилевият Бог: Това, за което Ми се помоли против асирийския цар Сенахирим,
/Верен 2002/
Тогава Исая, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ, Израелският Бог: Чух това, за което си се помолил на Мен против асирийския цар Сенахирим.
/Библейско общество 2000/
Тогава Исаия, Амосовият син, прати до Езекия да кажат: Така казва Господ Израилевият Бог: Чух това, за което си се помолил на Мене против асирийския цар Сенахирим.
/Протестантски 1940/
И проводи Исаия, син Амосов, до Езекия да кажат: тъй казва Господ, Бог Израилев: за което ти Ми се моли против Сенахирима, царя асирийски, -
/Православен/
Тогаз проводи Исаия Амосовий до Езекия и рече: Така говори Господ Бог Израилев: Чух което си се помолил мене против Сенахирима Асирийския цар.
/Цариградски/
Then Isaiah the son of Amoz sent unto Hezekiah, saying, Thus saith the LORD God of Israel, Whereas thou hast prayed to me against Sennacherib king of Assyria:
/KJV/