за Христос

И така, сега, Господи, Боже наш, отърви ни от ръката му, за да познаят всички земни царства, че Ти си Господ, единственият Бог.

Слушай Исая 37:20
Исая 37:20

Препратки:

Други преводи на Исая 37:20: