за Христос

и хвърлиха в огън боговете им, защото не бяха богове, а дело на човешки ръце, дървета и камъни; затова ги погубиха.

Слушай Исая 37:19
Исая 37:19

Препратки:

Други преводи на Исая 37:19: