за Христос

А когато Езекия взе писмото от ръката на посланиците и го прочете, Езекия отиде в Господния дом и го разгъна пред Господа.

Слушай Исая 37:14
Исая 37:14

Препратки:

Други преводи на Исая 37:14: