за Христос

Боговете на народите избавиха ли онези, които бащите ми изтребиха: Гозан, Харан, Ресеф и еденяните, които бяха в Таласар?

Слушай Исая 37:12
Исая 37:12

Препратки:

Други преводи на Исая 37:12: