за Христос

Ето, ти чу какво са направили асирийските царе на всички земи, как са ги обрекли на изтребление; че ти ли ще се избавиш?

Слушай Исая 37:11
Исая 37:11

Препратки:

Други преводи на Исая 37:11: