за Христос

Божият отговор за Сенахирим
А когато цар Езекия чу думите му, раздра дрехите си, покри се с вретище и влезе в Господния дом.

Слушай Исая 37:1
Исая 37:1

Препратки:

Други преводи на Исая 37:1: